[responsive_menu]
[responsive_menu]

Политика за поверителност

Политика за поверителност

Последна актуализация: 29 май 2018 г.

В Consult.law се грижим за вашата поверителност и защитаваме личните ви данни. Настоящата Политика за поверителност ви информира как управляваме вашите лични данни, какви грижи полагаме за защитата им и какви са вашите права във връзка с тези процеси.

Използването на услугите на платформата на www.consult.law е възможно единствено след приемане на настоящата Политика за поверителност в нейната пълнота. Молим да я прочетете внимателно, преди да използвате услугите ни.

 

I. Администрация

1. Администратор на лични данни за целите на платформата е „Проммо Медия БГ“ ЕООД (наричано „Consult.law“ или „Компанията“) с ЕИК 203087329 и седалище 1592 София, ул. Кап. Димитър Списаревски 100.

II. Дефиниции

2. Платформа или уебсайт – съвкупност от интернет страници и други файлове, свързани помежду си, които реализират конкретен  визуализиран процес в киберпространството  и преследват определена цел, като уебсайтът се зарежда във вашия браузър при изписване на електронния адрес www.consult.law.
3. Потребител – всяко физическо или юридическо лице, което използва уебсайта чрез специално създаден за целта потребителски профил, даващ му възможност да публикува свое текущо запитване в платформата.
4. Участващ адвокат – лице с активен профил на адвокат на уебсайта, който му дава възможност, ако желае, да изпраща необвързващи съобщения на останалите потребители.
5. Посетител – всяко едно лице, заредило интернет страницата www.consult.law в своя браузър, без допълнително да се е легитимирало чрез вход в платформата или регистрация на негов отделен личен потребителски профил или профил на адвокат.
6. Лични данни – всички данни, които съдържат идентифицираща информация (напр. име, адрес, телефонен номер, имейл и т.н.).
7. Администратор на лични данни – личност или компания, която определя целите или средствата за обработка на личните данни.

 

II. Събирани данни

А. Данни, осигурени чрез директни взаимодействия.

  • Регистрация на потребител

8. През формуляра за регистрация като потребител на уебсайта можем да събираме вашите собствено и фамилно име и имейл адрес.
9. При регистрация като потребител чрез Facebook профил, вашите собствено и фамилно име и имейл адрес ще бъдат автоматично записани по начина, по който са били отразени във Facebook профила ви към момента на регистрацията в нашия уебсайт.
10. След успешна регистрация, потребителят може, по свое желание, да качи и профилна снимка към профила си в платформата.

  • Регистрация на адвокат

11. Регистрация на адвокат в платформата не е свободно осъществима за всички нейни посетители, а се извършва по преценка на Компанията въз основа на предварително попълнена от посетител заявка за активация на избран от него абонаментен план.
12. За попълването на всяка заявка за активация на абонаментен план е необходимо представянето на данни, включващи собствено и фамилно име, имейл адрес, телефон, личен номер към единния регистър при Висшия адвокатски съвет и местонахождение, а по желание могат да бъдат въведени също адрес на кантора и идентификационен номер за регистрация по ЗДДС.
13. Представител на Consult.law може да провери коректността на въведената информация, в това число и чрез проверяване в единните регистри на адвокати, младши адвокати и чуждестранни адвокати към Висшия адвокатски съвет, както и по своя преценка да се свърже допълнително с лицето, изпратило заявката, на посочените от него имейл адрес или телефон, с оглед потвърждаване на обстоятелството, че лицето е практикуващ адвокат (вкл. младши адвокат или чуждестранен адвокат по смисъла на Закона за адвокатурата).
14. Ако представител на Consult.law прецени, че въведените в заявката за активация на абонаментен план данни са коректни, то тогава може да ги използва за създаване на профил на адвокат в платформата, достъп до който се предоставя на лицето, изпратило заявката.
15. Участващият адвокат може, по свое желание, да добави допълнителна информация в свободен текст и да качи профилна снимка към профила си на адвокат в системата.
16. Всички данни в профил на участващ адвокат в платформата могат да бъдат достъпни за други регистрирани потребители на уебсайта по повод на взаимодействия между потребител и участващ адвокат, осъществени през уебсайта.

  • Изпращане на запитване

17. Когато изпраща запитване през формуляра за тази цел в платформата, всеки потребител е необходимо допълнително да въведе в свободен текст описание на казуса, във връзка с който се обръща към платформата, да посочи правна цел и да избере от падащо меню населено място, съотносимо към неговото запитване. По свое желание, потребителят може също да прикачи и релевантни файлове към запитването си, които да бъдат съхранявани във връзка със запитването и да способстват за по-ясното му възприемане.
18. След изпращане на запитване от потребител, неговото съдържание се преглежда от представител на Consult.law, който отбелязва правните отрасли, които казусът на потребителя засяга. Всеки участващ адвокат, който практикува в някоя от отбелязаните към запитването правни сфери, има достъп до цялото съдържание на запитването, за да се запознае с него и да прецени дали да изпрати предложение.

  • Изпращане на предложение от адвокат

19. Всеки участващ адвокат има достъп до всички запитвания от потребители, които попадат в отраслите на правото, в които същият участващ адвокат е заявил, че практикува.
20. По своя преценка, участващ адвокат може да изпрати предложение към запитване на потребител в платформата, до което има достъп. Предложение от адвокат задължително съдържа имената на участващия адвокат или наименованието на кантората му, негов телефонен номер и съобщение в свободен текст, въведено от участващия адвокат и насочено към запитването и неговия автор.
21. Авторът на запитването може да види всички получени предложения от участващи адвокати към неговото запитване, както и да разгледа техните профили на участващи адвокати в системата, за да научи повече за тях.

Б. Информация, която събираме автоматично при взаимодействие с платформата

22. Може да събираме специфична информация за устройството, като операционна система, версия, уникални идентификатори.
23. Може да събираме технически подробности, включително IP адреса на вашето устройство, часова зона и операционна система. Също така може да запазим историята ви за вход в платформата (дата на регистрация, дата на последното успешно влизане), типа и версията на браузъра ви.
24. Може да използваме „бисквитки“ (“cookies”), за да управляваме сесиите на потребителите и да съхраняваме подбора на предпочитанията ви. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, прехвърлени от уеб сървър на твърдия диск на вашето устройство. Бисквитките могат да се използват за събиране на датата и часа на посещението на уебсайта, историята на сърфирането в интернет, вашите предпочитания и потребителското ви име или имейл адреса ви. Можете да настроите браузъра си да откаже всички или някои „бисквитки“, или да ви предупреждава, когато уебсайтовете, които посещавате, задават или имат достъп до „бисквитки“. Моля, имайте предвид, че aко деактивирате или откажете „бисквитките“, някои части от нашия уебсайт може да станат недостъпни или да не функционират правилно.

В. Информация от деца

25. Нашата платформа не е предназначена за деца под 16 години и ние не събираме съзнателно лични данни на лица под 16-годишна възраст. В случай, че узнаем, че лице под 16 години ни е предоставило лични данни, ще ги изтрием незабавно.

III. Актуализации на съдържанието

26. Съдържанието на настоящата Политика за поверителност може да бъде актуализирано от време на време. Актуален текст на Политиката за поверителност винаги ще бъде достъпен на настоящата страница, затова препоръчваме да я преглеждате от време на време, за да сте сигурни, че сте съгласни с евентуални промени по клаузите. В определени случаи, касаещи по-мащабни промени по съдържанието, можем да уведомим за промените и по имейл или друг социален канал.

IV. Вашите права

27. Имате право да поискате достъп до личните си данни (обикновено наричани „искане за достъп на субекта на данните“). Това ви дава възможност да получите копие от личните си данни, които съхраняваме.
28. Имате право да поискате коригиране на личните ви данни, които имаме за вас. Това ви дава възможност  да коригирате всички непълни или неточни данни, които имаме за вас. Във връзка с това може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.
29. Имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни: а) ако оспорвате точността на записаните данни и искате да докажем точността им; б) когато смятате, че  използването на данните от нас е незаконно; в) когато изисквате от нас да съхраняваме данните, дори ако вече нямаме нужда от това, тъй като ви е нужно да установите, за  да упражнявате или да докажете ваши претенции; г) когато сте се противопоставили на използването на вашите данни, но трябва да проверим дали притежаваме законови основания да ги използваме.
30. Имате право да поискате заличаване на личните ви данни. Това право Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за  изтриване или премахване на личните ви данни, когато няма основателна причина, за да продължим да ги обработваме. Освен това, имате право да поискате да изтрием или премахнем вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (виж по-долу), когато имате съмнение, че е възможно да сме обработили вашата информация не в съответствие със законовите изисквания  или когато се изисква да изтрием личните ви данни, за да бъдем в съответствие със законовите изисквания. Моля, имайте предвид, че за определени цели може да сме законово задължени да съхраняваме вашите лични данни.
31. Имате право на възражение срещу обработването на личните ви данни,  когато е основано на легитимен интерес (или на такъв на трета страна) и има основание за ваши конкретни интереси, което ви кара да се противопоставите на обработката на личните ви данни на това основание, като смятате, че обработването нарушава ваши основни права и свободи. Имате право да възразите, когато обработваме вашите лични данни за целите на директния маркетинг. В определени случаи можем да докажем, че имаме убедителни легитимни основания да обработваме информацията относно вас, което отменя ваше право на възражение.
32. Имате право да поискате прехвърляне на личните ви данни към вас или на трета страна. Това право се отнася само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да използваме.
33. Имате право да оттеглите вашето съгласие за обработването на личните ви данни по всяко време. Това, обаче, не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено ваше съгласие.
34. Ако желаете да упражните някое от изброените по-горе права, молим да се свържете с нас чрез контактната форма.
35. Обикновено не се изисква такса за достъп до личните ви данни (или за упражняване на някое от другите ви права). Въпреки това, може да наложим разумна такса, в случай, че молбата ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна. Може да откажем да изпълним искането ви при тези обстоятелства.
36. Ще направим всичко възможно, за  да отговорим на всяко легитимнo исканe в рамките на един месец от подаването му. Може да ни отнеме повече от месец, в случай че искането ви е особено сложно или сте направили няколко искания. В този случай ще ви уведомим и ще ви държим в течение.

V. Комуникации и маркетинг

37. Ще се свързваме с вас по имейл, за да потвърдим регистрацията ви, да ви информираме за публикуване или архивиране на запитване на потребител, за изпращане на предложение от адвокат, както и за други съобщения за във връзка с работата на платформата ни. Тъй като е обективно наложително да ви изпращаме такива съобщения, може да не е предоставена възможност да откажете тяхното получаване.

VI. Споделяне на данни

38. Използваме доставчици на услуги от трети страни за предоставянето на определени части от нашите услуги, като например хостинг, софтуер и други. Доставчиците на услуги може да се намират във или извън Европейското икономическо пространство (ЕИП).
39. Провеждаме проверки на нашите доставчици на услуги от трети страни и изискваме от тях да спазват сигурността на вашите лични данни и да се отансят към тях в съответствие със законовите изисквания. Не позволяваме на доставчиците на услуги от трети страни да използват вашите лични данни за собствени цели и единствено им позволяваме да обработват вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите указания.
40. С цел да подобрим услугите си, понякога споделяме неподлежаща на идентифициране информация с доставчици на анализи, които ни помагат да анализираме как потребителите използват нашата платформа. Споделяме информацията си с тях в неподлежаща на идентифициране на субектите форма за наблюдение и отчитане на ефективността на осъществяваните кампании, в това число и рекламни, както и за анализ на самия бизнес.
41. Можем да разкрием вашите лични данни на правоприлагащи органи, правителствени или публични органи и други подобни на трети страни, за да спазим всички законови или регулаторни изисквания. Можем да разкриваме вашите лични данни, когато такова разкриване е необходимо за създаването, упражняването или защитата на правни искове, независимо дали е в съдебни производства, в административна или извънсъдебна процедура. В тези случаи, не сме задължени да информираме потребителите за разкриването на техните лични данни на публичните органи.
42. Можем да продаваме, прехвърляме или обединяваме части от нашия бизнес или от нашите активи. Възможно е да придобием други фирми или да се слеем с тях. Ако настъпят тези промени в нашата дейност, новите собственици могат да използват личните ви данни по същия начин, както е описан в настоящата Политика за поверителност.

VII. Съхранение на данни

43. Данните, които събираме за вас, се съхраняват зад криптирана връзка, защитена чрез Secure Socket Layer (SSL) протокол.
44. Ще запазим вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови, счетоводни или отчетни изисквания.
45. За да определим подходящия период на запазване на личните ви данни, ние вземаме предвид  количеството, естеството и чувствителността на личните ви данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на вашите лични данни, целите, за които обработваме вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания.
46. В случай, че имате въпроси относно периода на съхранение на вашите лични данни, моля, свържете се с нас чрез формата за контакт.

VIII. Технически и организационни мерки за сигурност при обработката 

47. Consult.law взима широк набор от технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на вашите лични данни. Компанията непрекъснато оценява сигурността на своята мрежа, като в допълнение на това осигурява криптиране чрез SSL технология на всяко взаимодействие на потребител или участващ адвокат с уебсайта, в това число и събирането и съхранението на лични данни.
48. Въпреки всички взети мерки за защита на данните, следва да имате предвид, че прехвърлянето на данни през интернет или други отворени мрежи никога не е напълно защитено и съществува риск личните ви данни да станат достъпни до неупълномощени трети страни.

IX. Линкове, насочващи към сайтове на трети страни

49. Платформата може да съдържа връзки към интернет страници или приложения на трети страни. Ако кликнете върху някоя от тези връзки, следва да имате предвид, че всеки сайт има собствена политика за поверителност.  Ние не контролираме тези интернет страници или приложения и не носим отговорност за техните пoлитики. Когато напускате платформата, ви препоръчваме да се запознаете с Политиката за поверителност на всяка друга интернет страница, която посещавате.