Аватар Consult.law
Публикувано на
28 февруари, 2018 г.
Статия 4 коментара

Как да защитим интелектуална собственост в уебсайт или мобилно приложение?

Интелектуална собственост

Дигитализацията на множество аспекти от нашето ежедневие води до възникването и разпространението на все повече иновативни дигитални продукти като уебсайтове и мобилни приложения, които използваме всеки ден. Развитието и динамиката на този пазар привличат естествена конкуренция, с която желаещите да разпространят своя продукт до максимален кръг от потребители и клиенти трябва да се справят.

Често, обаче, разработчиците и собствениците на уебсайт или приложение не отделят нужното внимание на правния аспект в началото на своето начинание, в резултат на което не защитават интелектуалната собственост в приложението  и интересите им биват засегнати от конкуренцията. За да се избегне това, разработчици и предприемачи трябва да са наясно с правната регламентация, за да защитят максимално интересите си и да предотвратят загуби.

Консултирайте се с адвокат за най-подходящата форма на правна защита на уебсайта или приложението ви съобразно вашите специфични нужди.

 

Как да защитя моя уебсайт или приложение от копиране?

Защита на елементи от уебсайта или приложението може да бъде постигната чрез регистрация на търговска марка.

Търговската марка е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви други комбинации от такива знаци. Типичен обект на защита чрез търговска марка е лого на компания, уебсайт или приложение, продукт и др.

Основните елементи на уебсайтове и приложения, които могат да бъдат защитени чрез индустриално и интелектуално право на собственост, са изходният код (source код), графични или аудио произведения, текстово и видео съдържание. Уебсайтът или мобилно приложение в тяхната цялост не подлежат на регистрация като авторско произведение. То възниква в момента, в който програмистът приключи работата си по продукта, независимо дали същият ще бъде качен онлайн или не.

 

Каква търговска марка да избера?

Търговската марка може да бъде национална, европейска или международна. Всяка една от тези марки предоставя различен териториален обем на защита върху продукта.

 1. Българската национална търговска марка предоставя защита на интелектуалната собственост в рамките на територията на България. Този обем на защита прави националните марки подходящи за продукти, насочени само към територията на България. Извън границите на страната, тази търговска марка не предоставя никакви допълнителни защити върху продукта. Поради това, националните марки са подходящи за продукти, насочени само към територията на България, без перспектива за международен растеж.
 2. Европейската търговска марка позволява на държателя ѝ да инициира съответните мерки на закрила за нарушения спрямо марката, осъществени на територията на целия Европейски съюз. Тази марка включва в своя териториален обхват всички държави-членки на Европейския съюз, но не предоставя закрила за пазари извън Съюза като САЩ и Китай например.
 3. Международната търговска марка се регистрира пред Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС, WIPO), управляващо т. нар. Мадридски съюз. В Мадридския съюз и протокола към него (към 15.01.2018 г.) членуват 100 страни, сред които България, повечето европейски държави, ЕС като отделна единица, САЩ, Китай и други. Тук регистрантът може да избере за кои от страните по Мадридския съюз да важи закрилата на търговската марка. Титулярът на марката може да получи защита за всяка територия на тези държави, които са страни по споразумението.

Препоръчително е предварително да бъде определен бъдещият пазар, към който ще бъде насочен продукта, след което се подава заявка за подходящата марка с подходящия териториален обхват.

Нерядко в практиката, дружества с идентичен предмет на дейност създават икони, наименования, графики или интерфейс, които да наподобяват такива на вече съществуващи компании с известна разпознаваемост, за да се възползват от вече наличната популярност на дадено име или картина, като по този начин целят да заблудят потребителите, като ги пренасочат към използването на техни стоки и услуги. За да се ограничи този риск от копиране и да се осигури правна защита срещу подобни действия, най-подходящият момент за подаване на заявката за регистрация на търговската марка е преди качването на новия уебсайт или приложение в мрежата. Това е важно, тъй като защитата на търговската марка започва от момента на подаване на заявката, независимо кога марката ще бъде регистрирана.

Наемете адвокат, който да регистрира вашата търговска марка.

4 коментара

 1. Георги Петров

  Страхотно! Благодаря за информацията. Непременно ще пусна запитване 🙂

  Отговор
  • Аватар

   Consult.law

   Радваме се, че статията ви е била от полза, Георги!

   Отговор
 2. Емил Омайски

  Може би бихте искали да коригирате последното изречение „защитата на авторските права започва от момента на подаване на заявката“. Защитата на авторското право започва от момента на обективирате на произведението (предмет на авторското право). Защитата на правото върху марка възниква от датата на подаване на заявката. Понятието „авторски права“ няма толкова широко значение, но дори и „правата на интелектуална собственост“ (най-общото понятие) да бяхте използвали пак нямаше да е подходящо точно в това изречение.

  Отговор
  • Аватар

   Consult.law

   Здравейте, Емил!
   Благодарим за сигнализираната допусната неточност в текста на статията! Визираното по-горе изречение вече е редактирано и допълнително прецизирано, за да изяснява в по-коректен и разбираем начин какъв е обхвата на защитата, която се получава след подаване на заявка за регистриране на търговска марка.

   Отговор

Коментирай