[responsive_menu]
[responsive_menu]
Аватар Николай Младенов
Публикувано на
16 януари, 2018 г.
Статия 4 коментара

Пререгистрация на НПО. Що е то?

Пререгистрация на НПО

Последните промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), гласувани в Народното събрание в края на 2016 г. и влезли в сила от 01.01.2018 г., променят реда за регистрация и отчетност на сдружения и фондации на територията на България. Занапред, регистърните производства на тези неправителствени организации (НПО-та) ще се водят единствено пред Агенция по вписванията, а не в окръжния съд по седалище на юридическото лице и в регистър БУЛСТАТ, както беше до този момент.

Искате да учредите ново сдружение или фондация? Вижте как тук.

 

Аз обаче вече имам НПО. Трябва ли да го пререгистрирам?

Да – трябва! Вашето сдружение или фондация, регистрирано по стария ред преди влизане в сила на промените в закона, запазва правоспособността си като юридическо лице и ще може да продължи да извършва правни действия, но задължително трябва да се пререгистрира в новия регистър при Агенция по вписванията най-късно до 31.12.2020 г.

Процедурата по пререгистрация е опростена и за нея не се предвиждат никакви държавни такси към този момент.

 

Как да пререгистрирам моето сдружение или фондация?

За пререгистрация на сдружение или фондация се попълва заявление по образец (образците са различни в зависимост от вида организация), към което се прилага:

 1. Заверено копие на устава или учредителния акт на сдружението/фондацията.

За да заверите копието на вашия устав или учредителен акт е необходимо собственоръчно да напишете „Вярно с оригинала“ и да се подпишете на всяка негова страница.

Заявлението може да бъде подадено лично в Агенция по вписванията, по електронен път или от адвокат с изрично пълномощно.

Пререгистрацията представлява вписване на вашето НПО в Търговския регистър, чието име от тук нататък се променя на Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

 

Подадох заявление за пререгистрация. Какво следва?

След получаване на заявлението, Агенция по вписванията ще изиска служебно актуалното състояние на вашата организация от съда по регистрацията ѝ и след това ще я впише в регистъра. Това институциите ще свършат помежду си, без да изискват нещо повече от вас.

След като пререгистрацията бъде завършена, организацията ви ще бъде вписана в регистъра при Агенция по вписванията и също ще запази своя 9-цифрен идентификационен код от регистър БУЛСТАТ, но с уточнението, че от тук нататък той вече ще се нарича ЕИК (единен идентификационен код).

Не ви се губи време по институции? Наемете адвокат, който да пререгистрира вашето сдружение или фондация вместо вас.

4 коментара

 1. Аватар

  Мария Стоименова

  Какви документи да представя за пререгистрация

  • Аватар

   Consult.law

   Здравейте, Мария.
   Както е посочено в статията, за пререгистрация на НПО се попълва заявление по образец, към което се прилага заверено копие на устава или учредителния акт на сдружението/фондацията.
   При нужда от допълнително съдействие за пререгистрация на НПО, следва да се обърнете към адвокат.

 2. Кусева

  Образец на заявлението от къде се снема или получава?

  • Аватар

   Consult.law

   Здравейте,
   Съответният образец според вида на организацията може да бъде изтеглен от уебсайта на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Коментирай