Аватар Николай Младенов
Публикувано на
24 октомври, 2017 г.
Статия Няма коментари

Биткойн и Етериум – технологията среща правото

Биткойн и Етериум

Криптовалутите се радват на растящи популярност и интерес от страна на все повече интернет потребители, следящи отблизо тяхното развитие и процесите, свързани с интеграцията им. И този интерес не е случаен – през изминалите 30 календарни дни, стойността на най-известната криптовалута – Биткойн, се е повишила с цели 58% – от обменен курс от приблизително 6000 лв за 1 биткойн на 24-ти септември, към този момент единица от криптовалутата вече се разменя за над 9500 лева. Растеж се наблюдава и при втората най-популярна виртуална валута – етер (валутата на Етериум), чиято стойност се е увеличила с 12% за същия период – от 460 лв за 1 етер на 24-то число миналия месец до обменен курс от над 510 лв за 1 етер на 24-ти октомври. От началото на годината пък, етерът води в цифрите с отчетен растеж на стойността си от над 2200%, а при Биткойн увеличението е със 715%.

В резултат на тези впечатляващи цифри, все повече потребители си задават въпросите какво представляват тези валути, как работят, на какво се дължи стойността им, къде могат да се използват и дали си струва да се инвестира в тях за по-висока възвръщаемост. В тази статия ще се постараем да отговорим на част от тези въпроси, като обърнем внимание и на правния аспект на материята.

 

Как възникват криптовалутите?

Биткойн е първата децентрализирана криптовалута, създадена през 2009 г., а неин създател е лице (или лица) с псевдоним Сатоши Накамото, чиято истинска самоличност все още не е изяснена. Първоначалната стойност на биткойна се е договаряла свободно между потребители в Биткойн форуми, а една от първите известни покупки, осъществени с биткойн, е била за доставка на 2 пици от американския ресторант Papa John’s, за която са били заплатени 10 000 биткойна (равни на над 95 млн. лева по настоящия курс на криптовалутата).

След Биткойн се създават и други, сходни криптовалути като Namecoin, Litecoin, Dogecoin и още. През юни 2015 г., 21-годишният тогава Виталик Бутерин, роден в Русия и живеещ в Канада, създава Етериум, чийто модел на работа надгражда основата на Биткойн и се различава в това, че е основан върху сключването на „умни договори“ между страните по всяка сделка, осъществена в блокчейн платформата на Етериум.

 

Как работят?

Всички криптовалути са базирани върху блокчейн технология или блокова верига, в която всеки отделен „блок“ служи като незаличимо и прозрачно доказателство за всяка извършена транзакция.
Повече информация за начина на функциониране на една блокова верига можете да откриете в следната графика:

Как работи блокчейн?

Въпреки че всички криптовалути са изначално основани върху блокчейн, някои се различават от други в цялостния си модел на функциониране и своите цели. Биткойн, например, може да бъде оприличен на традиционна валута, която обаче се поддържа единствено в дигитална форма. Сам по себе си, Биткойнът не представлява отделна технология, а целта зад проекта е да предложи алтернатива на парите във формата, в която ги познаваме днес.

От друга страна, Етериум използва блокчейн технологията не само за валута, а за да създаде върху основата ѝ софтуерна платформа със собствен програмен език, в която 2 или повече страни по дадена сделка могат да сключат своеобразен „умен договор“ помежду си. Страните удостверяват своята самоличност дигитално чрез електронни подписи, след което свободно договарят и определят клаузите на договора между тях в рамките на блокчейн системата. След като договорът бъде сключен, той се съхранява в системата, не може да бъде променян едностранно и автоматично прилага и изпълнява негови клаузи, когато настъпят необходимите предпоставки за това, проследими в блоковата верига.

Етерът пък е валутата, която се използва за разплащания между сделки в платформата на Етериум, сключени с умни договори. Етерът, също така, като самостоятелна криптовалута може да се обменя за биткойн, щатски долар, евро, лев и за всяка друга парична единица по света.

 

Правен преглед

От гледна точка на правото, технологията на платформата за умни договори на Етериум безспорно представлява по-голям интерес за юристи поради своя потенциал да промени изцяло начина, по който се сключват и изпълняват договори. Умните договори дават възможност да се разменят пари, имоти, дялове и всичко останало, измеримо в парична стойност, като това може да се случва по по-прозрачен, сигурен, автоматизиран и удобен начин в сравнение с традиционните договори в писмена форма. Автоматичното прилагане на клаузите в договора увеличава значително сигурността за защита на интересите на страните по тях, като ограничава опасността от едностранно договорно неизпълнение (подобно, когато е възможно, автоматично би активирало неустойка), което осигурява възможност за създаване на по-сигурен, защитен и оптимизиран граждански оборот.

Всички тези процеси могат да доведат и до съществени промени в типа, вида и характера на адвокатски услуги, от които един дигитален потребител ще се нуждае в своето ежедневие.

Умните договори на Етериум вече намират широко приложение и при първоначалното набиране на капитал от страна на стартиращи компании, известни като стартъпи. Това се случва чрез осъществяване на т.нар. първично монетно предлагане (initial coin offering, ICO), в което една компания създава своя собствена криптовалута на базата на Етериум (което също се позволява от платформата), като тази валута има определена стойност в рамките на компанията. Тази стойност се осигурява от компанията, която се задължава да престира определено, финансово измеримо поведение към притежателя на монетата, а всичко това се оформя чрез сключване на умен договор между компанията и всеки, закупил от нейната валута. В рамките на предлагането, компанията пуска определено количество свои дигитални монети на пазара и определя началната цена, на която тези монети ще се разменят за етер или биткойн. Тези, които си закупят от монетите на компанията, получават право на насрещно вземане от нея, съгласно сключения умен договор между тях. Инвеститорите могат да се възползват от вземането, което притежанието на монетата им осигурява, а могат също и да запазят собствеността върху монетата като актив, ако смятат, че нейната стойност ще се увеличи във времето, за да я продадат за по-висока сума на някой друг и по този начин да отчетат печалба.
Процесът на първично монетно предлагане е сходен с този на първичното публично предлагане, когато една компания започва да се търгува публично на стоковата борса – с разликата, че при първичното монетно предлагане не се предлагат акции, а дигитални монети, представляващи деривативен финансов инструмент.

Немалко стартъпи, включително и от България, вече се възползваха от този метод за набиране на капитал и успяха да финансират своите начинания, като този метод за набиране на средства става все по-масов и популярен, тъй като представлява една по-съвършена алтернатива на нашумелия преди години краудфъндинг, при който основният мотив за инвестиране в определена компания не е възвръщаемостта, а желанието да се помогне за осъществяване на дадена, често социална инициатива. Първичното монетно предлагане обаче осигурява ясна и измерима възможност за възвръщаемост на инвестицията в компанията от страна на инвеститорите, което намаля риска им от загуба. А ако компанията, в която са инвестирали, се развие добре – то тогава нейната монета може да повиши стойността си и инвеститорът да я продаде за по-висока сума, отчитайки печалба.

Освен при набирането на капитал за бизнес, тази технология има потенциал да намери приложение и в много други правни сфери, сред които застрахователното право, облигационното право, вещното право, търговското право, изпълнителното производство, финансите и много други.

 

Какво следва от тук нататък?

Безспорно е, че блокчейн технологията открива безброй възможности за развитие и оптимизиране на процеси от нашето ежедневие, включително и в правен аспект. Умните договори са една чудесна стъпка в тази насока и имат потенциала да повишат правната сигурност и оптимизират гражданския оборот, като намалят риска от едностранно неизпълнение на договорно задължение.

Следва да се вземе предвид обаче, че макар потенциалът пред тези платформи от ново поколение да е много голям, те все още са в своята начална еволюционна фаза на развитие и е възможно, дори вероятно да променят модела си още няколко пъти, докато намерят правилната формула, която да ги утвърди окончателно като част от ежедневието на гражданите.

От инвестиционна гледна точка, повечето криптовалути в момента са активи с повишаваща се стойност. Всеки, обаче, който реши да инвестира в тях не бива да забравя, че криптовалутите са напълно децентрализирани, нерегулирани и много податливи на спекула, което често води до бързи, резки и значителни промени в обменните им курсове нагоре или надолу. Затова е препоръчително първо да помислите дали добре разбирате и разчитате тези процеси, преди да заложите парите си на тях.

 

Графика: Оригинал на английски език от Thomson-Reuters

Коментирай