Аватар Николай Младенов
Публикувано на
14 август, 2017 г.
Статия Няма коментари

Люксембург, Италия и Гърция с най-много адвокати на глава от населението в ЕС, България близо до средното за Съюза

Европейски съюз

Люксембург е държавата в Европейския съюз с най-голям брой практикуващи адвокати на глава от населението, сочат данни на Съвета на адвокатски колегии и правни общества в Европа (CCBE), Европейската комисия и адвокатските регистри на отделните държави-членки на съюза. Княжество Люксембург разполага с приблизително 2400 вписани практикуващи адвокати при население от около 562 хиляди души, което отрежда по 1 адвокат за всеки 235 души в страната.

На второ място е Италия, където на всеки вписан адвокат се падат по 246 души от населението на държавата, а челната тройка се допълва от Гърция, където големият брой дела и високата конкуренция сред адвокатите водят до средна стойност от 257 души на всеки 1 адвокат.

На дъното на класацията пък е Финландия, където се пада едва по 1 адвокат на всеки 2672 души, което е 11 пъти по-малко от гъстотата им в Люксембург.

В България през 2015 г. е имало вписани 12 629 практикуващи адвокати, които отреждат на страната ни резултат от 1 адвокат за всеки 570 души население и 11-то място в класацията. Тази стойност е малко под средната за Съюза, която е в размер на средно 468 души на всеки практикуващ адвокат.

Извън Съюза, но все още в рамките на Западна Европа, най-много адвокати на глава от населението има в Лихтенщайн, където на всеки практикуващ адвокат се падат едва по 179 души местно население.

Въпреки тенденциите за повишаване на конкуренцията в правния сектор в Европа, пазарът на юридически услуги в Европейския съюз все още не е толкова гъсто населен, колкото този в САЩ, където при население от около 321 милиона души през 2015 г., броят на лицензираните адвокати е бил в размер на 1,2 млн. души. В ЕС, от друга страна, броят на регистрираните адвокати през същия период е бил под 1,1 млн. души при население за Съюза от общо над 500 милиона жители.

Пълната таблица със стойностите за всяка една държава-членка вижте тук:

Държава 1 адвокат на всеки … бр. души
1. Люксембург 235
2. Италия 246
3. Гърция 257
4. Малта 277
5. Кипър 283
6. Испания 307
7. Великобритания 345
8. Ирландия 354
9. Португалия 355
ЕС 468
10. Германия 496
11. България 570
12. Белгия 617
13. Полша 730
14. Унгария 788
15. Румъния 835
16. Чехия 877
17. Дания 917
18. Словакия 924
19. Хърватия 943
20. Холандия 967
21. Франция 1103
22. Словения 1280
23. Естония 1387
24. Литва 1409
25. Австрия 1444
26. Латвия 1484
27. Швеция 1735
28. Финландия 2672

Статистика относно държави извън ЕС:

Държава 1 адвокат на всеки … бр. души
Лихтенщайн 179
САЩ 247
Исландия 313
Швейцария 814

Източници:

Брой адвокати в европейски държави през 2015 г. съгласно данни на CCBE
Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г.
Публични адвокатски регистри на отделните държави.

Коментирай